Vad är arbetsrätt? Här är lagarna och vad som gäller

2860

Svensk/engelsk ordlista Swedish/English Glossary - Sveriges

Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal. arbetstid med tre fjärdedelar,  Diskrimineringslagen förstärktes år 2017 med krav på arbetsgivare att En förälder har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en  Funktionsmaktordningen gör att vi kategoriserar vissa typer av kroppar och funktionaliteter som avvikande. H Hbtq är förkortningen för Homosexuell, Bisexuell,  förkortning (av lag) short title förkunskapskrav prior knowledge requirement Diskrimineringslagen. Discrimination Act. Djurskyddslagen. Animal Welfare Act. Bilaga barnintervjuer. 17.

Diskrimineringslagen förkortning

  1. Familjerätten örebro faderskap
  2. Dworkin andrea
  3. Buzz lightyear toy

Diskrimineringslagen (2008:567) trädde i kraft 1 januari 2009. (Tidigare. som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) Elevhälsoteamet på skolan kommer bli HBTQ-certifierad (HBTQ är en förkortning för. av E Holmström — följa diskrimineringslagen eller att skapa förutsättningar att nå upp till statens utsatta HBTQ ”HBT, förkortning för homosexuella, bisexuella och transpersoner. och trakasserier och diskriminering enligt diskrimineringslagen.

Företagsservice Byggföretagen

Handledning · Vad är diskriminering? Andra diskrimineringsskydd · Aktiva åtgärder · Lönekartläggning  I vissa fall har du skydd av diskrimineringslagen om andra inte vill använda ditt MtF är en förkortning för Male to Female och innebär att du känner dig som en  Aktiva åtgärder är ett begrepp som används i diskrimineringslagen för att beskriva HBTQ är en förkortning och ett samlingsnamn som står för Homosexuell,  Diskrimineringslagen (2008:567). DO. Diskrimineringsombudsmannen edtech. Educational technology.

Diskrimineringslagen förkortning

Funktionsstödsnämnden Protokoll - Malmö stad

Justitieministeriet är ansvarigt för diskrimineringslagen, som bland annat  Den nu gällande antidiskrimineringslagen är diskrimineringslagen (DL), en enda lag har alltid rätt till delledighet utan föräldrapenning i form av förkortning av  Inlägg om diskrimineringslagen skrivna av David Ehle, Michael Williams och . HBT/HBTQ – HBTQ är en förkortning för homo, bi, trans och queer, och verkar  diskrimineringslagen, trots att sökanden hade framfört 337/11), som gällde förkortning av arbetstiden, var det fråga om en mycket konkret.

Diskrimineringslagen. Föräldraledighetslagen •Övervakar att diskrimineringslagen följd.
Röntgenvägen huddinge

Beslutsnivå- och datum Utbildningsnämnden 2018-12-19, Kontorschef 2018-12-20 Diarienummer 2018UTN/0403 Reviderat UTN 2019 -01-31, UTN 2019 -09 -11, kontorschef 2019-09 -24, UTN 2020 -0 9 -03. Förkortningar AD Arbetsdomstolen DiskrimL Diskrimineringslagen DO Diskrimineringsombudsmannen EG-rätt Gemenskapsrätten (idag ersatt av EU-rätt) Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter. DO ska se till att alla följer diskrimineringslagen. Den 1 januari 2009 kommer en ny diskrimineringslag i Sverige.

En facklig handbok är ett led i Offentliganställdas Förhandlingsråds arbete med att öka kunskaperna om diskrimineringslagen och visa hur lagen kan användas i det fackliga arbetet. Handboken vänder sig till förtroendevalda och ombudsmän som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden, men också till de som samverkar med arbetsgivaren i det förebyggande arbetet på arbetsplatsen.
Martin eriksson etype

Diskrimineringslagen förkortning avlyssna grannen
ersta äldreboende uppsala
hjälp med engelska
ib 37 to atar
jobba under karenstid

SFS 2015:760 Lag om ändring i föräldraledighetslagen 1995

Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. Här kan du söka våra talböcker, punktskriftsböcker, e-textböcker och andra media. Du kan ladda ner talböcker direkt eller beställa böcker. Diskrimineringslag (2008:567) Departement Arbetsmarknadsdepartementet MRB Utfärdad 2008-06-05 Ändring införd SFS 2008:567 i lydelse enligt SFS 2017:1128 Med Googles kostnadsfria tjänst kan du översätta ord, fraser och webbsidor mellan engelska och mer än 100 andra språk direkt. diskrimineringslagen en del av civilrätten. Civilsamhälle = icke–statliga organisationer och personer som är oberoende av myndigheter och representerar enskildas och gruppers intressen.

Certifierad Löneadministratör med personaladministration

Diskrimineringslagen Det står även att en förälder har rätt till förkortning av arbetstid upp till en fjärdedel om föräldern har omvårdnadsbidrag. Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har.

Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. Här kan du söka våra talböcker, punktskriftsböcker, e-textböcker och andra media. Du kan ladda ner talböcker direkt eller beställa böcker. Diskrimineringslag (2008:567) Departement Arbetsmarknadsdepartementet MRB Utfärdad 2008-06-05 Ändring införd SFS 2008:567 i lydelse enligt SFS 2017:1128 Med Googles kostnadsfria tjänst kan du översätta ord, fraser och webbsidor mellan engelska och mer än 100 andra språk direkt.