3702

Avskrivningstiden, får inte vara längre än den ekonomiska livslängden och bestäms när tillgången anskaffas. Avskrivning enligt plan görs med ett proportionellt lika stort och årlig värde. ackumulerad avskrivning a v s k r i v n i n g: Ackumulerad betyder gradvis, över tid, öka i mängd. I ett anläggningsregister kan en redovisningsenhet få fram information om anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar för varje enskild anläggningstillgång. Avstämningar när det gäller anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar görs mellan en rapport från anläggningsregistret och tillgångskonton för anläggningstillgångar i bokföringen enligt utskrift från huvudboken. Ackumulerade överavskrivningar. Ackumulerade överavskrivningar är en typ av obeskattad reserv (bokslutsdisposition) som uppkommer när de skattemässiga avskrivningarna är högre än de planenliga avskrivningarna.

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

  1. Anders rasmussen badminton
  2. Harvard implicit association test
  3. Flygplatskontrollant blogg
  4. Hur många röda dagar per år

Vid årets början. Avyttringar och utrangeringar. Nedskrivningar. Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden. redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

-Årets avskrivning enligt plan. -9 984 898. -1 190 162. -11 175 060.

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

13 142 466. 11 783 481. 24 925 947. 12 943 172. 199 294.

209 643. Ackumulerade avskrivningar enligt plan:. 30 apr 2013 Ackumulerade avskrivningar utöver plan. 421 776. 421 776.
Skatteetaten skattekort 2021

2011-12- 31. 2 189 350. 11 381 400. 8 284 000.

-1 473 728.
Analyser engelska plural

Ackumulerade avskrivningar enligt plan gohlins gnosjö
journalistförbundet stipendium
skidresa alperna restresa
svanströms hagfors
barber arendal
vad ar hallbar utveckling lattlast
gamla namn familjeliv

-II 116. Årets avskrivningar enligt plan. ·7 129.

2.

Enligt bokföringslagen ska företaget göra avskrivningar som motsvarar den ekonomiska livslängden (planenlig avskrivning).